image/svg+xml

Historie obce

Kapitoly z dějin Černčic

 Bohumil Roedl

Úvaha o počátcích Černčic


    Významná byla snad jen tím přechodem přes řeku - jinak se krčila mezi dvěma mocnými sousedy: královskými Louny a biskupskými Vršovicemi. Kostel na návrší nad vsí však do této konstrukce nezapadá. Jeho věž z černých kvádrů, zdaleka viditelná, se tyčí nad okolní krajinou jako tajuplný svědek dávných dob, sahajících daleko před 14. století. Kromě Svatého Bartoloměje na Smolnici nemá na Lounsku žádný kostel tak krásnou polohu jako ten černčický.
    Pro středověké lidi však umístění staveb do krajiny nebylo věcí vkusu, nýbrž řídilo se praktickými ohledy - s estetickou kultivací krajiny u nás přišlo až baroko. Bylo výhodou, když lidé viděli na kostelní věž zdálky. Mohl tak na ně působit nejen zvuk zvonů, které rytmizovaly jejich čas. Kdykoliv mohli pozdvihnout oči a vnímat místo, které dávalo jejich pohnutému bytí řád a jistotu a kde se odehrávaly hlavní události jejich života: křty, svatby a pohřby. Kostely však měly v neklidných dobách středověku i funkci pevnostní a strážní. Ne náhodou jsou románské kostelní věže masivní jako v Libčevsi, mají schodiště ukrytá v síle zdi jako ve Vroutku a jsou osvětlena úzkými okénky jako v Černčicích. Kostely sloužily také jako útočiště venkovanů před nájezdy loupeživých tlup - ještě mnohem mladší kostel ve Břvanech má ve zdech klíčové střílny.
    Kdo a pro koho kostel v Černčicích postavil? Dobu jeho vzniku můžeme jen odhadovat. Svatému Vavřinci se v Čechách kostely zasvěcovaly od 11. do 13. století. Do přibližně stejného časového rozpětí lze datovat úzká románská okénka ve věži. Nepochybíme proto snad, odhadneme-li dobu stavby kostela do širokého intervalu rozpínajícího se mezi léty 1150-1240. Mladší dobu můžeme prakticky vyloučit. A v tom právě vězí onen problém. Černčice se v písemných pramenech poprvé objevují až roku 1354, o místním kostele a jeho faráři se mluví teprve roku 1380.
    Chybnou domněnku, že první písemná zmínka o obci je podstatně starší, zasel do myslí některých obyvatel Černčic bývalý lounský archivář Bořivoj Lůžek - a bohužel i autor těchto řádek. Do kdysi velmi rozšířené encyklopedie severočeských hradů, zámků a tvrzí, jež vyšla v roce 1984, napsal Lůžek v pasáži o Černčicích tento text: „První zprávy o Černčicích jsou z let 1228 a 1268, ale vztahují se k tamnímu kostelu sv. Vavřince. Obec je doložena poprvé až v l. 1362 a 1365 v lounské městské knize.“ Co datum, to chyba. Lůžek byl sice mimořádnou osobností a pro propagaci archivu a dějin regionu udělal mnoho, ale historik, na jehož údaje by bylo možné vždy se spolehnout, to nebyl. Často pracoval rychle, nezdržoval se přesnými odkazy na prameny a někdy si dokonce i vymýšlel. V polovině devadesátých let jsem pro týdeník Svobodný hlas připravoval seriál o dějinách všech obcí na lounském okrese. Oborskému archiváři jsem tenkrát ještě na slovo věřil a údaj o nejstarší zmínce z roku 1228 jsem do článku o Černčicích převzal, aniž jsem si ho ověřil. Ještě velkorysejší než Lůžek byl za první republiky nadsládek lounského pivovaru Albert Förster. Ten dokonce napsal, že kostel v Černčicích založil Vršovec Kochan roku 1091 a že příslušný zápis se nachází v nadačních knihách.
Celý text ke stažení   
   
   

image/svg+xml

KONTAKTY

Adresa


dome

Obec Černčice
Jiráskova 223
439 01 Černčice

Spojení


telefon

tel. sekretariát: 415 676 331
tel. starosta: 724 179 640
e-mail: oucerncice@cerncice.cz 

Úřední hodiny


hodiny

pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
image/svg+xml
Top